KHS Královéhradeckého kraje - rekonstrukce směšování

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – rekonstrukce směšování"

Ke stažení Výzva
Ke stažení Výzva-přílohy