Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

 

kosmetické přípravky

food contact materiályhračkynebezpečné výrobky

právní předpisy

 

 

Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

 

Předmětem běžného užívání se rozumí podle § 25 zákona č. 258/2000 Sb.:

 

Další dozorované komodity:

 


 

Zajímavosti z oboru


Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za období 1.1. - 30.9.2019

 

Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v roce 2016 v oblasti kosmetických přípravků určených ke slunění - odkaz na web MZ ČR

 

Rady pro spotřebitele: Jak se vyvarovat potenciálně nevyhovujících předmětů určených pro styk s potravinami - odkaz na web MZ ČR

 

Kosmetovigilance

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků

 

Kontakty:

Mgr. Šárka Selingerová - vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání

tel.: 495 058 429, e-mail: sarka.selingerova@khshk.cz

 

Ing. Marika Jandová - pracoviště Hradec Králové

tel.: 495 058 424, e-mail: marika.jandova@khshk.cz

 

Hana Sytná - pracoviště Jičín

tel.: 493 585 813, e-mail: hana.sytna@khshk.cz