Kontroly zmrzlin v Královéhradeckém kraji – stav k 31. 8. 2019

 

Kontroly zmrzlin v Královéhradeckém kraji – stav k 31. 8. 2019

 

Jednou z priorit státního zdravotního dozoru v letním období je kontrola provozoven s výrobou a prodejem zmrzliny, kdy je kromě dodržování základních hygienických pravidel prověřována i mikrobiologická kvalita zmrzlin.

 

Zmrzliny patří do skupiny rizikových potravin, jejichž bezpečnost může být nepříznivě ovlivněna například nedostatečnou čistotou zmrzlinového stroje nebo náčiní používaného při přípravě a výdeji, ale i nedostatečnou čistotou rukou personálu. Důležitá je rovněž funkčnost zmrzlinového stroje i správná manipulace s kornouty a penězi, kdy je nutné vyloučit kontakt rukou personálu s kornouty a zmrzlinou používáním vhodného náčiní – kleští, podávek, rukavic. Provozovatelé musí zajistit pravidelnou údržbu zmrzlinových strojů, sanitaci provozu, výměnu pracovního oděvu a dbát na dodržování zásad osobní hygieny svého personálu.

 

Od dubna bylo dosud provedeno celkem 65 cílených kontrol stánků, kaváren, restaurací a jiných provozoven stravovacích služeb, kde se připravuje a prodává zmrzlina. Odebráno bylo celkem 41 vzorků zmrzlin na mikrobiologické vyšetření, výsledky jsou známy aktuálně u 39 vzorků. Jako nevyhovujících z hlediska mikrobiologického bylo vyhodnoceno 31 vzorků pro zvýšený počet enterobakterií, 2 vzorky nevyhověly zároveň i v ukazateli koagulázopozitivní stafylokoky.

 

Uvedené výsledky svědčí o nezvládnutí hygieny výrobního procesu, nedodržování správné výrobní a hygienické praxe při výrobě zmrzliny a neúčinném nastavení postupů založených na zásadách HACCP. Konkrétně se zjištěné závady, kromě překročení mikrobiologických kritérií, týkaly zejména nedodržení sanitačních postupů, technologie výroby, nevyhovujícího technického stavu provozu, neoznámení činnosti, zpracování postupů HACCP.

 

Za zjištěné nedostatky bylo uloženo zatím celkem 27 pokut ve výši 47 500 Kč.

 

S cílem eliminovat mikrobiologickou kontaminaci a zvýšit hygienickou úroveň bylo uloženo zatím 8 opatření – konkrétně byly pozastaveny příprava a prodej zmrzliny s nevyhovujícím výsledkem do doby odstranění závad a nařízena sanitace výrobního zařízení. Někteří provozovatelé provedli uvedená nápravná opatření dobrovolně sami. Obnovit přípravu a prodej daného druhu zmrzliny může provozovatel po provedení opatření a doložení laboratorního rozboru s vyhovujícím výsledkem.

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
4. září 2019