Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice

Projekt reg. č. CZ.06.3.05/0,0/0,0/16_028/0006346

Informace o realizaci projektu je umístěna na základě požadavku odboru informatiky MZČR, kam se obracejte s případnými dotazy. Odkaz na stránku s informacemi uvádíme níže.

Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice