KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny – 2017

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny – 2017"

Výzva

Příloha č.1

Příloha č.2