KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny - 2016 - 2"

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny - 2016 - 2"

 

Příloha, která nebyla uveřejněna na profilu zadavatele odešle zadavatel uchazeči nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před dnem stanoveným pro podání nabídek a to elektronicky na e-mailovou adresu drahomir.jahodka@khshk.cz a zároveň na e-mailovou adresu vladimir.prusa@khshk.cz

 

 

Výzva

 

Příloha č.1

 

Příloha č.2 - na vyžádání

 

Čestné prohlášení