Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení


!!! VZHLEDEM K ENORMNÍMU VYTÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ KHS PROSÍME VEŘEJNOST, ABY SVÉ DOTAZY SMĚŘOVALA PRIMÁRNĚ NA INFORMAČNÍ LINKU HYGIENICKÉ SLUŽBY ČR 1221, PŘÍPADNĚ NA MAIL koronavirus@khshk.cz. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


koronavirus informace

infolinka 1221

 

 

ODBORY a ODDĚLENÍ


 

hokepihvpbu

 

 

hp

hdmzprozcestník

 

AKTUÁLNĚZpráva o činnosti odobru hygieny výživy za 1. pololetí roku 2020

8. září 2020


Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 1. pololetí roku 2020

8. září 2020


BLESKOVÉ POVODNĚ

 

Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích - odkaz na web SVS

 

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání.

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...