Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITYEvropský týden očkování

Evropský týden očkování 2017 je tradiční součástí Světového týdne očkování 2017. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a životní pohodu celé populace. Pod heslem „Vakcíny účinkují " je letošní kampaň Evropského týdne očkování zaměřena na potřeby a přínosy očkování pro všechny osoby v průběhu celého života.

 

Spalničky a jejich aktuální výskyt v Evropě

Odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR


28. duben - Mezinárodní dne pro bezpečnost a zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlásila Mezinárodní organizace práce jako vzpomínku na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce.

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...

 

 

"Nové" povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Od 1. prosince 2015 se na stavebníky rodinných domů vztahují nové povinnosti, které jsou konkrétně upraveny v § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Důraz je kladen na řešení ochrany nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení před hlukem.

 

Změny v právní úpravě ochrany před hlukem

V roce 2015 se výrazně změnila právní úprava v oblasti ochrany před hlukem ve venkovním prostoru.