Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITYEvropský antibiotický týden - odkaz na web SZÚ


Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za 3. čtvrtletí 2017

 

Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 3. čtvrtletí 2017

 

Odběry vzorků písku z venkovních hracích ploch s pískovištěm v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

Podle informací SÚKL bylo v ČR k 1. 9. 2017 ukončeno bez náhrady uvádění léčivého přípravku PNEUMO 23 na trh. Některé zdravotní pojišťovny proto již přistoupily k alternativnímu řešení pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím, a to konjugovanou očkovací látkou PREVENAR 13. Doporučený postup pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťující pravidelné očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím byl zveřejněn např. na webu VZP.

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...