Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY


 

Koupací sezóna 2016

Aktuální informace o jakosti vody ke koupání v Královéhradeckém kraji

 

Letní dětské rekreace 2016

Informace pro provozovatele, informace o počtu a výsledcích kontrol v Královéhradeckém kraji, letní dětské tábory v mapě v rámci celé ČR

 

Práce v horkém počasí

Horko a ochrana zdraví při práci, horko a ochranné nápoje při práci, zátěž teplem při práci, léto a pitný režim

 

Bleskové povodně 2016

Pravidla základní hygieny po záplavách, informace ohledně sanace zaplavených studní, likvidace plísní v zaplavených budovách, převařování pitné vody, venkovní hrací plochy po záplavách atd.

 

Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Od 1. prosince 2015 se na stavebníky rodinných domů vztahují nové povinnosti, které jsou konkrétně upraveny v § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Důraz je kladen na řešení ochrany nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení před hlukem.

 

Změny v právní úpravě ochrany před hlukem

V letošním roce se výrazně změnila právní úprava v oblasti ochrany před hlukem ve venkovním prostoru.

 

Kampaň "Solme s rozumem"

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se zapojilo do kampaně s názvem "Solme s rozumem".