Kapitola 2.4.1 - Zhoubné nádory

2.4.1 - Zhoubné nádory

 

V ČR onemocní rakovinou zhruba 70 tisíc lidí ročně a 28 tisíc na ni zemře. Vyléčí se asi polovina nemocných. Základním faktorem, který ovlivňuje výskyt nádorů, je věk obyvatelstva. Stárnutí populace vede ke zvyšování výskytu rakoviny. Celkový počet případů rakoviny v populaci, tj. počet nových i existujících – léčených případů, roste rychleji, protože přibývá vyléčených případů. Léčba zhoubných nádorů zaznamenává v posledních letech poměrně značné úspěchy, což je ve značném rozporu se stále se zvyšující incidencí, kde mj. stále selhává primární prevence. Tuto skutečnost dokládá i následující graf.

Graf č. 4: Vývoj incidence zhoubných nádorů a úmrtnosti na ně v ČR v letech 2000 – 2009

 

Nejčastějšími zhoubnými nádory žen je rakovina prsu (21% ze všech nádorů), tlustého střeva a konečníku (13%) a dělohy – hrdla i těla děložního (11%). Nejčastějšími zhoubnými nádory mužů jsou nádory prostaty (20% ze všech nádorů), tlustého střeva a konečníku (17%) a plic a průdušek (16%).

Nejčastějšími zhoubnými nádory u žen je rakovina prsu, jejíž výskyt se v posledních dvou desetiletích výrazně navyšuje, maximum výskytu byl zaznamenán v roce 2007, kdy bylo diagnostikováno o téměř 30% víc případů než 10 let předtím. Pro rakovinu děložního hrdla je typické, že postihuje ženy již v poměrně mladém věku, nejvíce případů je zjišťováno u žen ve věku mezi 25. – 49. rokem jejich věku. V posledních desetiletích dochází postupně k poměrně výraznému nárůstu ve výskytu zhoubných nádorů kůže, tzv. melanomů, za posledních sledovaných 15 let došlo k nárůstu o téměř 50%. Nejčastějším zhoubným nádorem u mužů je rakovina prostaty, což úzce souvisí i se skutečností, že populace mužů stárne a tento nádor je typickým nádorem seniorů. Výskyt se v posledních letech oproti devadesátým letům prakticky zdvojnásobil. Ve srovnání s jinými státy Evropy je v ČR stále vysoký výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, což zajisté souvisí se stále velmi nezdravou výživou naší populace.

 

Graf č. 5: Incidence melanomů u žen a mužů v ČR (vlevo) a výskyt rakoviny prostaty u mužů v ČR (vpravo) v letech 1995 – 2009