Články: Úřední deska

Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný rada odboru ekonomicko provozního na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Vyvěšeno dne 26. června 2020

Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný rada oddělení protiepidemického na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, pracoviště HK a RK
Vyvěšeno dne 26. června 2020

Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo rada / odborný rada oddělení protiepidemického na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, pracoviště HK a RK
Vyvěšeno dne 26. června 2020

Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný rada odboru protiepidemického na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Vyvěšeno dne 26. června 2020

Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný/vrchní referent oddělení hygieny obecné a komunální na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ÚP Rychnov n.K.
Vyvěšeno dne 24. června 2020

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy: Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2020
Vyvěšeno dne 12. června 2020
Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne: 27.6.2020


Aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ke COVID-19


Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2020
Vyvěšeno dne 13. března 2020

Výběrová řízení - archivNebezpečné výrobky


Elektronická podatelna - Informace k doručování datových zpráv

Vyvěšeno dne 15. června 2011