Nemoci z povolání

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením faktorů pracovního prostředí. Seznam nemocí z povolání je uveden v Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Každý lékař, který nabude podezření, že onemocnění pacienta by mohlo souviset s jeho prací, je povinen odeslat ho na odborné vyšetření na specializované pracoviště nemocí z povolání (pro region Královéhradeckého kraje Klinika pracovního lékařství FN Hradec Králové). Zde se může objednat i sám pracovník, pokud se domnívá, že jeho zdravotní problém souvisí s prací.

Na základě požadavků Kliniky pracovního lékařství FN v Hradci Králové jsou prováděna šetření k ověřování pracovních podmínek pro zjišťování příčinné souvislosti při řešení konkrétních podezření na profesionální původ poškození zdraví pracovníků.