Veřejné zakázky organizace uveřejňuje na elektronickém tržišti.

Veřejné zakázky organizace uveřejňuje na elektronickém tržišti TenderMarket na profilu zadavatele https://www.tendermarket.cz/Z00000184.profil .