Výzva k podání nabídky do dodávku kancelářských potřeb

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHSHK – Kancelářské potřeby”

Ke stažení: Výzva
Ke stažení: Příloha Tabulka