Výzva k podání nabídky na dodávku jídelních poukázek

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHSHK – Jídelní poukázky”

Ke stažení: výzva