Výzva k podání nabídky na dodávku výměny oken kanceláře

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHSHK – Výměna oken kanceláře”

Ke stažení: výzva