Výzva k podání nabídky na dodávku výměny oken sanita

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHSHK – Výměna oken sanita”

Ke stažení: výzva