Výzva k podání nabídky na výměnu protipožárních dveří

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHSHK – Výměna protipožárních dveří”

Ke stažení: výzva