Přípustné formáty dokumentů doručovaných v digitální podobě


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové akceptuje a přijímá elektronické dokumenty v těchto formátech:

- pdf (Portable Document Format)
- PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
- xml (Extensible Markup Language Document)
- fo/zfo (602XML Filler dokument)
- html/htm (Hypertext Markup Language Document)
- odt (Open Document Text)
- ods (Open Document Spreadsheet)
- odp (Open Document Presentation)
- txt (prostý text)
- rtf (Rich Text Format)
- doc/docx (MS Word Document)
- xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
- bmp (Windows Bitmap)
- jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
- png (Portable Network Graphics)
- tiff (Tagged Image File Format)
- gif (Graphics Interchange Format)
- mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
- wav (Waveform Audio Format)
- mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
- zip (Archiving Utility)

V ostatních případech KHS HK odmítne dokument přijmout a odesílatel dokumentu je o této skutečnosti vyrozuměn.

Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí; v takovém případě je dokument považován za nedoručený.

Velikost přijímaného dokumentu je omezena na 10 MB.