Odbor protiepidemický

 

zdravotnická zařízeníočkováníPro lékařeHIV/AIDS v ČRdotazyprávní předpisy

 

  • Plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a u fyzických osob, a to v rozsahu dodržování povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 306/2012 Sb. a vyhláškou č.537/2006 Sb.
  • Provádí sběr a analýzu dat o infekčních onemocněních, vytváří prognózy trendů výskytu infekčních onemocnění.
  • Provádí epidemiologická posuzování infekčních chorob v souvislosti s výkonem povolání.

 

AKTUALITY


 

SPALNIČKY

 

 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k využití kombinovaných hexavalentních vakcín (Infanrix Hexa, Hexacima) pro primovakcinaci v pozdějším věku dítěte (4-6 let)

 

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti chřipce

 

Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

Podle informací SÚKL bylo v ČR k 1. 9. 2017 ukončeno bez náhrady uvádění léčivého přípravku PNEUMO 23 na trh. Některé zdravotní pojišťovny proto již přistoupily k alternativnímu řešení pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím, a to konjugovanou očkovací látkou PREVENAR 13. Doporučený postup pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťující pravidelné očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím byl zveřejněn např. na webu VZP.

 

Kampylobakterióza - nejčastější příčina bakteriálních průjmů v ČR

 

Přehled vybraných hlášených přenosných onemocnění

 


 

Virová hepatitida typu E (VHE)

 

Ptačí chřipka - leden 2017

 

Prevence chřipky - obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu

 

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu TBC v ČR v roce 2015

 

Grilování - nejčastější příčina letních alimentárních nákaz

 

Klíšťata - předpověď aktivity - stupeň rizika napadení

 

Odborné články