Informace o výskytu zažívacích potíží na Žižkově boudě v Peci pod Sněžkou

 

Informace o výskytu zažívacích potíží na Žižkově boudě v Peci pod Sněžkou

 

Ve středu 10. ledna 2018 v dopoledních hodinách byl na KHS Královéhradeckého kraje nahlášen hromadný výskyt zažívacích obtíží u účastníků lyžařského výcviku ze dvou základních škol, kteří byli ubytováni na Horském hotelu Žižkova bouda v Peci pod Sněžkou. Průběh onemocnění byl velice rychlý, provázený zvracením, bolestmi břicha a zvýšenou teplotou. Z celkového počtu 87 osob se potíže objevily u 34 dětí a 3 dospělých. Školy z tohoto důvodu ukončily pobyt tentýž den, kdy situaci nahlásily.

 

KHS ihned 10. ledna provedla šetření na místě. V hotelu byla nastavena protiepidemická opatření  - zvýšený úklid za použití dezinfekce s virucidním (viry likvidujícím) účinkem, důkladné vyvětrání objektu, pravidla manipulace s prádlem, dezinfekce prádla, provedení dezinfekce veškerých prostor, podlah, umýváren, WC, jídelny, pokojů, nábytku, veškerých dotykových ploch, dezinfekce veškerého nádobí a pomůcek po proběhlém turnusu apod.

 

Dne 15. ledna 2018 v ranních hodinách jsme obdrželi informace o výskytu zažívacích potíží u studentů Biskupského gymnázia z Hradce Králové, kteří byli v tomto rekreačním zařízení na lyžařském kurzu od 13. 1. do 19. 1. 2018. Celkový počet účastníků lyžařského kurzu byl 80 studentů a 8 osob doprovodu. Během kurzu mělo obtíže celkem 18 studentů. Opět byl průběh onemocnění velice rychlý, provázený zejména zvracením. Mimo lyžařský kurz bylo v zařízení ubytováno ještě dalších 28 osob, z nichž nikdo potíže neudával.

 

KHS během těchto 2 týdnů v rámci svých šetření odebrala na hotelu řadu vzorků (voda, pokrmy, biologický materiál). Většina analýz byla z hlediska přítomnosti patogenních bakterií či virů negativní.

 

Z biologického materiálu se však potvrdilo podezření na virovou infekci, konkrétně byly ve vzorcích zjištěny noroviry. V takových případech nemocný viry vylučuje stolicí a v případě zvracení vzniká infekční aerosol. K nákaze druhé osoby tak může docházet i přímým vdechnutím tohoto aerosolu, zejména však požitím virů. Zásadní je proto osobní hygiena zejména po použití WC a před jídlem. Noroviry jsou schopny přežívat určitou dobu i na předmětech a površích. Charakteristická je u nich zejména opravdu vysoká nakažlivost při přenosu z člověka na člověka.

 

V rámci svých šetření KHS postupně získává další informace i z období před 10 lednem. Ukazuje se, že zdravotní obtíže daného charakteru měla v tomto hotelu řada dalších osob i předtím.

 

KHS provedla také další šetření týkající se průběhu zotavovacích akcí konaných i v okolních ubytovacích zařízeních v Peci pod Sněžkou, a to zpětně od počátku ledna 2018. Průběh akcí v těchto zařízeních byl po stránce zdravotní klidný. Stejně tak personál a další hosté z okolních zařízení neudávají žádné zažívací potíže. Nemáme tak informace o tom, že by obdobné zdravotní obtíže byly v současné době v této oblasti nějak obecně rozšířeny.

 

23. ledna 2018, 14:00 hodin