Povinnosti zaměstnavatele

 

Evidence rizikových prací - povinnosti zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce

 

Upozornění na povinnosti zaměstnavatele stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákonik práce  - dle § 102 (opatření za účelem snížení rizika) a dle § 105 (opatření tam, kde vznikla nemoc z povolání)